Usluge

Razvoj Javne Politike i Evaluacije

Rad na javnoj politici (nacionalna, sektorska, regionalna i opštinska strategija) ili specifični državni projekti u oblasti infrastrukture, procesne efikasnosti, kapaciteta državne administracije ili razvoj ljudskih resursa; evaluacija ex-ante i ex-post državno finansiranih projekata

 

Neki od izazova sa kojima se susreće javni sektor:

  • Nedostatak iskustva u specifičnim sektorima ili u oblastima državne administracije: strategija specijalne javne politike, strategija državnih sektora (npr. energetski resursi, obrazovanje, spoljna politika), regionalna i opštinska strategija (npr. privlačenje investicija, turizam, održivost)
  • Potreba za prenošenjem najboljih iskustva kao i pristup know-how-u međunarodnih timova eksperata
  • Potreba za profesionalnim savetovanjem, dodatnim resursima ili tehnička podrška u velikim državnim projektima ili projektima koje finansiraju treća lica
  • Potreba za eksternim savetima na razvoju najefektivnije i najefikasnije logike intervencija za javne programe i za procenu toga koliko dobro su programi koji su javno finansirani bili ispunjeni i koji su uticaj imali

Zašto angažovati konsultante?

  • Konsultanti okupljaju tim iskusnih terenskih eksperata potpomognuti od strane profesionalaca sa dokazanim iskustvom u projektnom menadžmentu koji pomažu da se razvije prava i kvalitetna javna politika
  • Konsultanti pružaju dugogodišnje iskustvo stečeno na sličnim projektima u Litvaniji, Letoniji i Estoniji, kao i pristup iskustvu od strane međunarodnog tima eksperata
  • Konsultantski tim je sastavljen od iskusnih strucnjaka specijalizovanih za određene oblasti i koji su posebno odabrani za svaki zahtev projekta i koji imaju potrebno zanje, najbolje prakse, itd. 
  • Konsultanti daju mišljenje i sagledavaju uticaj politike na nepristrasan način
KAKO JE TO IZVODLJIVO

Inicijacija projektne ideje i identifikacija prilike za finansiranje

Sama javna ustanova ili zajedno sa konsultantima odlučuje o projektnim idejama (npr. potreba za specifičnom strategijom ili za profesionalnom pomoći u datoj oblasti projekta) i traga za sredstvima finansiranja kroz sopstvene resurse ili kroz razna lokalna ili internacionalna sredstva   

Rezultat: naznačen cilj projekta i mogućnost za finansiranje

Isporuka projekta

Nakon dobijanja tendera, konsultanti izvršavaju zadatke tehničke specifikacije i potencijalno dodatnih zadataka baziranih na predlogu; isporučeni predlozi su orijentisani ka zadatku i povezani sa relevantnim stejkholderima i sa ostalim strateškim dokumentima

Rezultat: finalna dokumenta su podneta klijentu

Implementacija od strane javne ustanove

Implementacija preporuke može biti nezavisno sprovedena od strane klijenta ili kao deo konsultantskog angažovanja

Rezultat: kreirana javna politika i preporuke su u potpunosti i efektivno implementirane