Usluge

Preduzetništvo i Podrška Starup-ovima

Profesionalna pomoć preduzetnicima koja pokriva sve teme vezane za razvoj startup-ova. Pomoć organizacijama da stvore i implementiraju značajnu preduzetničku podršku i razvojne programe

Neki od izazova sa kojima se preduzetnici susreću:

 • Nedostatak jasnoće i potreba za usmeravanjem u postavljanju prioritetnih zadataka i aktivnosti u okviru strukture kada se pokreće poslovni poduhvat i budući aspekti rasta (tim, poslovni kontakti)
 • Pitanja kako da se prikupi kapital: priprema – prezentacija i nalaženje pristupa do pravog izvora finansiranja, da li će to biti “anđeo”, VC ili bespovratna sredstva
 • Ocenjivanje opsega novog tržišta i relociranje centrale, kojoj je potreban praktični know-how o poslovnoj okolini i tržišnim uslovima na tim tržištima

Neki od izazova sa kojima se organizacije koje podržavaju preduzetnike susreću:

 • Potreba da se privuku potencijalni preduzetnici, da se nađu pravi partneri i potencijalno uspešni startup-ovi u ranoj fazi
 • Izazov vođenja startup ekosistema ili većeg broja preduzetnika u isto vreme
 • Integrisanje sopstvenog sistema startup-ova ili sopstvenih inicijativa u okviru startup ekosistema ili globalno

Neki od izazova sa kojima se korporacije koje su voljne da zakorače na startup scenu susreću:

 • Kreiranje preduzetničke kulture, procesa i razvoj spinoff-ova
 • Organizovanje neformalnog, kreativnog okruženja startup zajednice za sopstvene zaposlene
 • Kreiranje vlastitog Venture Capitala odeljka i potpuno utapanje u startup eko sistem, pronalaženje, selekcija i menadžment za startupove koji odgovaraja potrebama korporacije

Zašto angažovati konsultante?

 • Civittin tim je počeo da razvija sopstvene startup-ove, isto tako je lansirao i doprineo startup akceleratorima, inkubatorima, mrežama poslovnih anđela, fondovima za preduzetnike, konferencijama, strategijama i programima konkurentnosti i preduzetničke podrške
 • Mi znamo kako da pomognemo rast kompanije – u konsultantskom poslu susreli smo se sa stotinama starup-ova u različitim fazama razvoja u različitim sektorima
 • Tokom rada sa različitim stejkholderima preduzetničkog ekosistema lokalno i međunarodno, razvili smo solidno razumevanje kako se zajedno spajaju i koordiniraju preduzetnički ekosistemi
 • Uspostavili smo poslovne veze, ne samo na domaćim tržištima, nego i širom sveta, posebno u Evropi i Silikonskoj Dolini
KAKO JE TO IZVODLJIVO

Procena stanja starup-a ili program preduzetničke podrške i identifikovanje potreba

Detaljni razgovori i razmena informacija sa ekspertima razvoja startup-a tokom kojih je stanje startup-a procenjeno ili identifikovan program preduzetničke podrške i potreba preduzetnika

Rezultat: holistički pregled klijentove situacije i jasno identifikovanje potreba

Kreiranje rešenja

Rešenje se kreira tako da zadovolji klijentove potrebe bazirane na ekspertizi u polju interesovanja i ukoliko je neophodno, proverava se sa spoljnim ekspertima

Rezultat: detaljna lista za razvoj inicijativa/ projekata koji bi trebalo da se preduzmu zajedno sa akcionim planom i poslovnim slučajem

Privlačenje neophodnih resursa

Privlačenje neophodnih znanja i drugih resursa da bi se implementiralo preporučeno rešenje

Rezultat: projekat koji može da počne

Implementacija

Implementacija akcionog plana sa timom, praćenje napretka, kontrola međurezultata i pomoć klijentu u donošenju odluke

Rezultat: projekat traje / implementiran da zadovolji klijenta