Usluge

Organizacija, Procesi i Promene

Razvoj organizacione strukture

 • Definisanje alternativnih organizacionih struktura
 • Raspodela zadataka i odgovornosti između poslovnih jedinica
 • Pomoć pri odlučivanju u vezi sa centralizovanjem funkcija
 • Razvoj opisa poslova

Razvoj KPI

 • Razvoj strateških KPI (npr. bazirano na Balance Scorecard)
 • Definisanje sistema praćenja učinka svakog zaposlenog
 • Veza između KPI i sistema kompenzacije zaposlenih
 • Dizajniranje sistema izveštavanja

Procesne mape i optimizacija

 • SIPOC mapiranje procedura
 • Razvoj okvira modela organizacionih procesa
 • Sesije o procesnom mapiranju
 • Modeliranje procesa uz pomoć BPMN 2.0
 • Dokumentacija malih poboljšanja (“brze pobede”)

Detaljan program smanjenja troškova

 • Analiza funkcija osnovnog biznisa( npr. Korišćenje LEAN-a, Six-Sigma metodologija)
 • Optimizacija nabavke
 • Restruktuiranje i centralizacija pomoćnih funkcija

Implementacija menadžmenta promene

 • Kreiranje projekta
 • Kordinacija projektinih aktivnosti i izveštavanja (PMO)
 • Razvoj plana obuke zaposlenih
 • Program razvoja kapaciteta