Usluge

Menadžment Konsalting

Proces prepoznavanja i razumevanja organizacionih problema, kreiranje rešenja, i zajednički rad sa klijentima da bi se stvorila svrsishodna promena

Neki od izazova sa kojima se kompanije suočavaju:

  • Nejasna strategija i ciljevi kompanija
  • Promene na tržištu (nove pretnje ili šanse) koje zahtevaju novu strategiju ili pravac kompanije
  • Nedostak know-how-a, alata, procesa ili menadžerskih veština za dostizanje kompanijskih strateških ciljeva
  • Neadekvatna ili nejasna organizaciona struktura
  • Problemi sa specifičnim funkcionalnim oblastima kao što su finansije, IT i druge

Zašto angažovati konsultante?

  • Konsalting pruža ekspertizu i rigoroznu analitiku kompanijama koje nemaju interne specijaliste za određene oblasti. Šta više, angažovanje konsultanta na kratkoročnim projektima je verovatno jeftinije nego angažovanje zaposlenog sa punim radnim vremenom
  • Konsultanti nude znanje i iskustvo stečeno na različitim projektima u različitim zemljama i industrijama
  • Konsultanti doprinose objektivnom rasuđivanju iz eksternog okruženja i donose dokazane dodatne vrednosti ka postizanju željenih ciljeva
KAKO JE TO IZVODLJIVO

Dijagnostika

Pregled poslovnih performansi kompanije, strukture i procesa se sprovodi  u cilju determinisanja potencijalnog rešenja

Rezultat: detaljna studija performansi kompanije

Pronalaženje rešenja

Prostor za poboljšanje opisan u fazi dijagnostike je detaljno opisan kako bi pomogao klijentima u dostizanju strateških ciljeva

Rezultat: lista promena koje bi trebalo preduzeti zajedno sa biznis planom za navedene promene

Planiranje

Detaljan akcioni plan za odobrene promene se priprema zajedno sa klijentom

Rezultat: vodič sa strateškim inicijativama sa detaljnim rasporedom, resursima koji će biti korišćeni i akcijama za menadžment rizika

Implementacija

Ukoliko je neophodno, mi ćemo pomoći u formiranju i vođenju kancelarije za realizaciju projekta koja će doprineti praćenju napretka implementacije strateških incijativa i osnaživanju prihvatanja principa projektnog menadžmenta kroz organizaciju

Rezultat: promene su uspešno implementirane u poslovanje