O nama

O Kompaniji Civitta

Civitta je vodeća nezavisna menadžment konsultantska kuća u Istočnoj Evropi, sa kancelarijama u Estoniji, Letoniji, Litvaniji, Belorusiji, Rusiji, Ukrajini, Moldaviji, Srbiji, Poljskoj, Finskoј Rumuniji i prodajnim centrom u Engleskoj. Mi težimo da privučemo prave ljude, da ih nateramo da pomere granice i stvore značajne promene za naše klijente.

Civitta je partnersko društvo osnovano od strane grupe profesionalaca sa različitim iskustvima iz međunarodnih konsultantskih kompanija, preduzetničkog okruženja, vodećih kompanija u privatnom i državnom sektoru. 

Civitta pruža širok spektar usluga, uključujući menadžment konsalting, dobijanje bespovratnih sredstava i projektni menadžment, istraživanje tržišta i analizu podataka o klijentima, podršku preduzetnicima i startup-ovima, javne politike i razvoj. 

Od novembra 2016. godine Civitta je prisutna i na tržištu Srbije, što je učinjeno akvizicijom konsultantskog preduzeća FACTIS, sa 20-godišnjim iskustvom u konsultantskim uslugama u javnom i privatnom sektoru, iz oblasti ekonomske politike, restrukturiranja, procena vrednosti kapitala, biznis planova, feasibility studija, merdžera i akvizicija.