Usluge

Bespovratna Sredstva i Projektni Menadžment

Proces obezbeđivanja eksternog finansiranja za rast organizacije i osiguranje uspešne implementacije projekta

Neki od izazova sa kojima se kompanije suočavaju:

  • Nedostatak sredstava za aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacije
  • Ograničeni resursi ili nedovoljno znanja da se traži eksterno finansiranje ili implementiraju projekti
  • Dug otkupni period
  • Nizak prinos na trenutnim investicionim projektima
  • Niska motivisanost da se investira u neprofitne projektne aktivnosti

Zašto angažovati konsultante?

  • Dokazano iskustvo na nacionalnom i međunarodnom nivou pomaže da se odgovorno proceni mogućnost uspešnosti projekta
  • Regionalno prisustvo kao i široka mreža međunarodnih kooperanata je ključna snaga u proceni mogućih partnera za konzorcijume u Evropi i šire
  • Sertifikovani projektni menadžeri i specijalisti sa različitim iskustvom (npr. inovacije, finansije ili IT) se koriste da bi se bolje razumele klijentove potrebe i da se prevedu u izvodljive i korisne projekte
KAKO JE TO IZVODLJIVO

Identifikacija mogućnosti za bespovratna sredstva

Evaluacija potreba klijenata, izbor najpovoljnijeg mehanizma bespovratnih sredstava i procena kvalifikovanosti projekta

Rezultat: identifikovane prilike prilagođene su klijentu

Dizajn projekta

Razvoj obima, budžeta, i rasporeda projekta, traženje partnera i dizajn konzorcijuma

Rezultat: temeljno razvijena projektna struktura

Priprema aplikacije

Prikupljanje neophodne dokumentacije uključujući i dodatna dokumenta (npr. biznis plan, cost-benefit analizu ili studiju izvodljivosti), kao i podrška klijenta tokom perioda procene

Rezultat: poslata aplikacija za bespovratna sredstva i proces evaluacije bez poteškoća

Podrška implementaciji

Administracija projekta, kontrola budžeta i izveštavanje, upravljanje javnim nabavkama, kordinacija partnera

Rezultat: izvršenje projekta bez poteškoća u okviru rokova i budžetskih ograničenja